För Föräldrar

Kunskap som tar dig vidare i din viktiga roll som förälder.

Familjeterapi för dig som förälder och människa. Eva Berlander grundade Svenska Imagoinstitutet, ett utbildningscentrum med det långsiktiga målet att skapa en bättre värld, en individ, ett par, en grupp i taget. Vårt kontor ligger i Kungsbacka, ca 25 km från Göteborg.

Genom linsen av Interpersonell neurobiolog (IPNB), arbetar vi med Mental träning, Imago relationsterapi och mindfulness med målet att skapa kärleksfulla relationer i vårt samhälle. Syftet är att inspirera människor till att se på till synes hopplösa konflikter och problem ur perspektivet: ”Så spännande!” Konflikter och svårigheter bär nämligen ofta med sig möjligheten till utveckling och nyckeln till förändring.

Vi lär dig hur din och ditt barns kropp fungerar och sambandet mellan neurobiologi, kommunikation, konflikter och kärlek.

Att Hurra för konflikter

Att fastna i konflikter kan vara oerhört smärtsamt. Speciellt när kroppen är full av kärlek och omtanke. Avsikten är god men ibland blir det ändå så fel.

När Eva uppmuntrar oss att hurra för konflikter tar hon inte bort det allvarliga i att ha det svårt tillsammans. Hon vill entusiasmera till att lugna nervsystemet och uppmuntra oss att se det som gör ”ont” från ett nytt perspektiv. Vårt arbete grundar sig på vetenskap och forskning inom området mänskliga relationer. För att uppleva hälsa, välmående, kontakt och glädje behöver vi vara uppmärksamma på vad som fungerar och vad som inte fungerar i våra relationer. Vi behöver förstå vad vi kan göra för att skapa den integrering i vårt eget nervsystem – likväl våra i barns nervsystem, som leder till harmoni och balans.

Att gå över bron

Genom att bland annat lära ut en integrerande dialog; ”Att gå över bron”, som bygger på närvaro, intoning, empati och inlevelse i den andra personens värld (och i vår egen) hjälper vi dig som förälder att hjälpa ditt barn att växa och utvecklas. Här får du en fantastisk möjlighet att lära dig kommunikation som leder till kontakt!

Föräldravägledning

Ett alternativ till traditionell familjerådgivning och familjeterapi.

Att vara förälder eller/och styvförälder är oftast härligt men för de flesta av oss, ibland också väldigt besvärligt. Att ta hjälp för att förstå sig själv och sitt och andras barn bättre kan vara mycket befriande.

Barn och tonåringar behöver tydliga, lugna, ansvarsfulla och medvetna vuxna omkring sig. Vuxna som mår bra, är närvarande och handlar utifrån sina egna värderingar snarare än modeller och metoder. För att lättare vara bättre vuxna kan vi precis som i alla andra nära relationer ta hjälp av de ”platser” vi fastnar i, och på så sätt förstå oss själva och våra barn bättre. När vi förstår oss själva och våra reaktioner är det enklare att handla utifrån de personer vi vill vara, ta ett vuxet ansvar och möta våra barn med respekt, likvärdighet och vänlighet.

Vi erbjuder vägledande samtal för föräldrar. Samtal som vill inspirera till tro på den egna förmågan genom en nyfiken upptäcktsfärd i familjens samspel. Syftet är att den vuxne ska förbättra förmågan att höra och förstå sitt/sina barns och sina egna signaler för att bättre kunna hålla isär vems signal som är vems. Detta i en varm tillåtande, icke dömande atmosfär där målet är att skapa de bästa förutsättningarna för alla familjens medlemmar att utvecklas tillsammans.

Den finaste gåvan vi kan ge våra barn är att se till att vi själva mår bra.

Vad kan vi göra för att stödja dig som förälder?

 • Inspirera dig till att se den ”stora bilden” av hur det är att vara mänsklig.
 • Undervisa dig i neurobiologi så skam, skuld och negativa beteenden lättare upphör.
 • Lär dig neurobiologi på ett enkelt sätt, kopplat till din roll som förälder.
 • Hjälpa dig att se dig själv som en ”good enough” – bra nog förälder.
 • Undervisa och inspirera dig i konsten av att kommunicera med ditt (och andras)barn, på ett sätt som leder till kontakt.
 • Locka dig att se relationer/ konflikter/ kärlek och kommunikation från ett nytt perspektiv.
 • Inspirera till glädje, kraft och livslust.
 • Lära dig att lugna och reglera ditt och även ditt barns nervsystem.
 • Undervisar dig i varför vi människor så ofta kan fastnar i kamp, konflikter och svårigheter och hur vi kan vända den negativa ”dansen” till möjligheter och positiv energi.
 • Ge dig tydliga verktyg i din roll som förälder/styvförälder. Verktyg som leder dit du vill.
 • Inspirera dig att gå från maktlöshet till kraft.
 • Lära dig att ”sätta ett hjärta runt” dig själv, ditt barn och dina närmaste. Att se människor med varma ögon, förståelse och empati.
 • Visa betydelsen av vision, mål och delmål.
 • Se konflikter, trots att de ofta gör ont, som intressant och spännande.
 • Inspirera dig till lugn, kraft och ansvar.
 • Lära dig lägga fokus på det du kan förändra och som leder dit du vill.
 • Tydligt visa dig vikten av uppskattning.
 •  Lära dig att förstärka allt det du redan gör som fungerar, och minska det som hindrar dig att få vardagen att fungera med ditt barn.
 • Förstå sambandet mellan dåtid, nutid och framtid.
 • Ge dig ett tryggt stöd i din viktiga, härliga och ibland svåra roll som förälder.
 • Undervisa i konsten av att skapa kontakt. Speciellt i ”svåra” relationer.
 •  Och mycket, mycket mer….

Vad tycker andra?

”Denna kurs har varit oerhört viktig för mig som förälder. Jag hade ingen aning om hur jag som förälder kan påverka mitt barns känsla av att känna sig hörd och förstådd.”
– Liselotte, 34

”Oerhört värdefull kurs för mig som förälder men även som människa. Tack!”
– Bo, 50

”Jag trodde att kommunikation handlade om att prata. Tänk hur ofta jag misslyckats med mina tonåringar p.g.a okunskap.”
– Lotta, 47