Föräldrarvägledning

Föräldravägledning – ett alternativ till traditionell familjerådgivning och familjeterapi.

Att vara förälder är oftast härligt men för de flesta av oss till och från även besvärligt. Att ta hjälp för att förstå sig själv och sitt barn (och kanske partnerns barn) bättre kan vara mycket befriande och leda till bättre fungerande och medvetet kärleksfulla relationer.

Barn och tonåringar behöver tydliga, ansvarsfulla och medvetna vuxna omkring sig. Vuxna som mår bra, är närvarande och handlar utifrån sina egna värderingar snarare än modeller och metoder. För att bli bättre vuxna kan vi precis som i alla andra nära relationer ta hjälp av de “platser” vi fastnar i, och på så sätt förstå oss själva och våra barn bättre. När vi förstår oss själva och våra reaktioner är det enklare att handla utifrån de personer vi vill vara, ta ett vuxet ansvar och möta våra barn med respekt, integritet och likvärdighet. Nyckeln är att kunna reglera nervsystemet både hos oss själva och därmed våra barn.

Vi erbjuder integrerande samtal för föräldrar. Samtal som vill inspirera till tro på den egna förmågan genom en nyfiken upptäcktsfärd i familjens samspel. Syftet är att den vuxne ska förbättra förmågan att höra och förstå sitt/sina barns och sina egna signaler för att bättre kunna hålla isär vems signal som är vems och med tiden lära sig att lugna nervsystemet.  Detta i en varm tillåtande, icke dömande atmosfär där målet är att skapa de bästa förutsättningarna för alla familjens medlemmar att utvecklas tillsammans.

Den finaste gåvan vi kan ge våra barn är att se till att vi själva mår bra.