Privata sessioner för företag och organisationer

Privata sessioner för företag och organisationer

Det finns ett växande behov för organisationer att lära och anamma det som forskning visar fungerar om kommunikation som leder till kontakt och gott samarbete.

Med detta i åtanke har vi på Svenska Imagoinstitutet skapat ett program för organisatoriska och politiska ledare samt affärspartners.

Kanske befinner du dig i en organisatorisk ledande ställning och upplever tillfälliga svårigheter att kommunicera, utmaningar i konfliktlösning eller hinder att gå vidare som ett team.

Kanske upplever du att någon av dina anställda eller att en eller flera av dina medarbetare inte fungerar till sin fulla potential och som du skulle önska fick stöd i sin utveckling mot tydliga mål? Du ser möjligheterna hos personen men vet inte hur du ska hjälpa dem vidare.

Detta kan inverkan på din personliga och yrkesrelation till dina medarbetare och få återverkningar på produktivitet och framgång för företaget/organisationen.

Svenska Imagoinstitutet har de senaste 25 åren utbildat individer, par och terapeuter i konsten att kommunicera på ett sätt som leder till kontakt och bra relationer.

Eftersom vi som däggdjur är gjorda för kontakt men även försvar så är god kommunikation med verkliga möten av största vikt gällande företag och organisationers framgång.

För mer information kontakta institutet.