För Terapeuter/Coacher

Vi lär dig hur du kan lära andra att förstå sambandet mellan neurobiologi, kropp, kommunikation, konflikt och kärlek. Hur du genom olika domäner av integrering kan inspirera till mental hälsa, respekt, verkliga möten och kärleksfulla relationer.

Att gå över bron

Vi lär ut den integrerande dialogen; ”Att gå över bron” – som bygger på närvaro, intoning, empati och inlevelse i den andra personens värld (och i vår egen) hjälper vi människor att hitta tillbaka till känslan av att vara livs levande – både tillsammans och var och en för sig.

Här får du en fantastisk möjlighet att lära mer om kommunikation som leder till kontakt! Kommunikation mellan dig och dina klienter och mellan dem som individer. Kunskap som du, tillsammans med allt det du redan kan – skickar vidare…

Hur kan vi inspirera och stödja dig?

 • Lär dig att på ett lättsamt sätt undervisa i neurobiologi, kopplat till ditt eget arbete.
 • Integrerar neurobiologi med ditt kliniska arbete.
 • Lära ut ett fantastiskt sätt att arbeta med grupper, par och individer.
 • Belysa och förstora det forskning visar fungerar, och tydligt se vad som leder till balans, kontakt och mental hälsa.
 • Förstå och lära ut sambandet mellan dåtid, nutid och framtid.
 • Ge dig ett tryggt stöd i ditt kliniska arbete med andra människor.
 • Lära dig tydliga verktyg i hur du kan SNAG the Brain (Stimulate Neural Activity for Growth) och stimulera andra till positiv utveckling.
 • Hjälpa dig att förstärka allt det du redan kan, och minska det som inte fungerar.
 • Inspirera dig att få en ”nytändning” i ditt kliniska arbete.
 • Undervisa i konsten av att skapa kontakt. Speciellt i ”svåra” relationer.
 • Lära ut en integrerande dialog, ”att gå över bron” som leder till kontakt.
 • Undervisa varför vi människor, så ofta, kan fastna i inre och yttre kamp, konflikter och svårigheter och hur vi kan vända den ”dansen” till möjligheter och positiv energi.
 • Lära dig att ”hurra” för konflikter och även undervisa andra i att se svårigheter som spännande och intressanta.
 • Inspirera dig att se ditt arbete som ”enkelt”.
 • Ge dig tydliga redskap – i konsten av att skapa trygghet, tillit och ansvar.
 • Lära dig vikten av vision, mål och delmål.
 • Undervisa dig hur du minskar skuld och skam hos dina klienter, patienter eller medarbetare. Skam som ligger i vägen för utveckling.
 • Och mycket, mycket mer…

Om Svenska Imagoinstitutet:

Eva Berlander grundade Svenska Imagoinstitutet, ett utbildningscentrum med det långsiktiga målet att skapa en bättre värld, ett par, en individ i taget.

Genom linsen av Interpersonell neurobiolog IPNB), arbetar vi med Mental träning, Imago relationsterapi och mindfulness med målet att skapa kärleksfulla relationer i vårt samhälle. Syftet är att inspirera människor till att se på till synes hopplösa konflikter och problem ur perspektivet: ”Så spännande!” Konflikter och svårigheter bär nämligen ofta med sig möjligheten till utveckling och nyckeln till förändring.