Eva Berlander

Eva Brittain-Long Berlander

Eva arbetar med terapeuter, par, grupper och enskilda individer.

Hon är en mycket populär, varm och kunnig terapeut och föreläsare som med sin totala närvaro och gedigna kunskap, skapar trygghet, hopp, skratt och medvetenhet hos deltagarna. Eva har ett brinnande intresse för forskningen om mänskliga relationer och den mänskliga hjärnan och uppdaterar hela tiden sina kunskaper inom detta ämne. Hennes självklarhet i arbetet kommer av att hon lever som hon lär tillsammans med sina närmaste och hon delar frikostigt med sig av sina erfarenheter och tillkortakommanden. I snart 30 år har Eva regelbundet hållit kurser och seminarier för terapeuter, par, grupper och enskilda från hela vårt avlånga land och utomlands. Ibland håller  hon utbildning tillsammans med sin man Sven Berlander.
Tillsammans inspirerar de till nytänkande och skapar en speciell atmosfär av entusiasm, skratt och allvar. I mån av tid, tar Eva emot par och individer för egna sessioner. Förtur ges till dem som väjer att ta online utbildningen: att leva istället för att överleva och “jobba” på hemmaplan, då eget ansvar är en nyckel till nytt. Eva utbildar och handleder även terapeuter i konsten att arbeta med par.

Hon lär oss att genom neurovetenskapen och biologin förstå hur våra hjärnor fungerar och att de är gjorda för kontakt; att vi behöver varandra och att vi är helt beroende av att bli hörda, förstådda och sedda. Vi upplever varandra fysiologiskt såväl som psykologiskt vilket är viktigt att förstå när vi kommunicerar. Trots detta så pratar vi ofta utan att veta om där finns en mottagare eller inte. Eller som Eva säger: vi går runt i våra ”Armanikostymer” av försvar, i en dans där ingen lyssnar. Vi fokuserar för mycket på det verbala och glömmer lätt kroppens signaler och dess emotionella visdom. Vi gör detta både på jobbet, i skolan, i terapirummet och hemma i det egna köket. Målet är att öppna vår “mottagarplats”, ett uttryck som Eva ofta pratar om, då just mottagarplatsen är nyckeln till att leva istället för att överleva.

Eva vill locka oss till att ropa HURRA för våra konflikter och se svårigheterna som möjligheter! Hon lär ut konsten att bygga en  ”bro” mellan våra hjärnor och förklarar hur det fungerar med hjälp av neurovetenskapen och sina gedigna kunskaper i Imago relationsterapi och mental träning. Hon guidar oss genom våra interpersonella möten och skapar en möjlighet för ett JAG att möta ett DU. Med andra ord: hon lär oss att lyssna, bli hörda och skapa kärleksfulla relationer. Kunskap, vänlighet, nyfikenhet och medveten närvaro är nycklarna i hennes framgångsrika arbete..

Några av de utbildningar Eva gått: Terapeut med psykoanalytisk inriktning, licensierad mental tränare 1989/2009 (Skandinaviska ledarhögskolan- Lars-Erik Uneståhl), certifierad Imago relationsterapeut 1994, seminarieledare 2000 (Imago International, USA ). Eva studerar även IPNB (Interpersonal Neurbiology at the Mindsight Institute, USA). Hon har snart trettio års erfarenhet av att jobba som terapeut och utbildare.

Eva och Svenska Imagoinstitutet erbjuder hjälp med bl.a. parterapi,  samtalsterapi och familjerådgivning.

X