Interpersonell neurobiologi

Interpersonell Neurobiologi (IPNB)

Interpersonell neurobiologi (IPNB), ett begrepp myntat av dr Dan Siegel. Detta är ett forskningsområde som försöker kartlägga hur vår hjärna och vårt medvetna påverkas och förändras (även fysiskt) av våra personliga relationer. Nyligen genomförda studier har visat att hjärnans tillväxt sker under hela livet. IPNB utforskar möjligheterna för läkning av bland annat trauma med hjälp av positiv, trygg och medveten påverkan på hjärnan.

Man har sett att tillstånd som man tidigare trodde var permanenta har stora möjligheter att läkas.

Interpersonell neurobiologi (IPNB) är ett spännande tvärvetenskapligt perspektiv med utgångspunkt från områdena; neurovetenskap, psykologi, komplexitetsteori och forskningen inom mänskliga relationer. Andra relaterade ämnesområden omfattar affektiva neurovetenskap, social neurovetenskap och social kognitiv neurovetenskap.

Den interpersonella neurobiologiska perspektivet sträcker sig från den invecklade neurobiologin till nivån på mellanmänskliga världen. Ett av de mest fundamentala principerna inom IPNB är att vårt medvetna är en självorganiserande, ständigt utvecklande process som är både kroppslig och i våra relationer. En process som reglerar och uppstår från flödet av energi och information – inom oss och mellan oss.

Mental hälsa och Kärleksfulla relationer kommer av integrering. Integrering av differentierade delar som länkas samman. Interpersonell Neurobiologi är ingen metod utan ett synsätt där vi länkar differentierade områden samman. Exempel: Biologi, antropologi, psykologi, sociologi mm.

Genom att länka en rad olika vetande (forskning) till ett synsätt av hur det är att vara mänsklig och människa – en bild av det mänskliga sinnet, utveckling, relationer, hjärnan och välbefinnande – erbjuder IPNB ett hem för en mängd olika områden som ; utbildning , föräldraskap, partnerskap, friskvård, mental hälsa och naturligtvis psykoterapi.

För dig som vill läsa forskning – här ser du böcker kopplade till IPNB. Här.